Nota
Prawna

Wszelkie prawa do całej zawartości serwisu internetowego FAMATEL POLSKA, są zastrzeżone. Użytkownik ma prawo do pobrania oraz drukowania całych stron lub fragmentów serwisu internetowego FAMATEL POLSKA, pod warunkiem nienaruszania praw autorskich oraz praw wynikających z rejestracji znaków towarowych należących do FAMATEL Polska Sp. z o.o. Żadna część serwisu nie może być w celach komercyjnych kopiowana w całości lub części, transmitowana elektronicznie lub w inny sposób modyfikowana, linkowana lub wykorzystana bez uprzedniej pisemnej zgody FAMATEL Polska Sp. z o.o.

FAMATEL Polska Sp. z o.o. na bieżąco aktualizuje informacje zawarte w serwisie, jednak nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dokładność, aktualność oraz kompletność informacji przedstawionych na stronach serwisu. Jednocześnie FAMATEL Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w części lub całości serwisu bez uprzedzenia. Ryzyko związane z użytkowaniem i wykorzystaniem informacji przedstawionych w serwisie ponosi sam użytkownik. FAMATEL Polska Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu wyrządzonych szkód będących rezultatem korzystania z serwisu FAMATEL POLSKA.